Tämä sivu on tulostettu Mittaustekin sivustolta (www.mittaustek.fi)

Palvelut > Muut palvelut

Muut palvelut

Mittaustek Oy tarjoaa myös muita sähköteknisiä mittaus- ja asiantuntijapalveluita, kuten:
- Sähkö- ja magneettikenttämittaukset
- Kosketusjännitteiden määrittely ja mittaukset
- Laajan maadoitusjärjestelmän määrittely ja mittaukset
- Kunnossapito-ohjelmien määrittelyt

Mittauksien osalta kannattaa aina kysyä, että onnistuuko haluamanne mittaus, koska monipuoliset mittausvälineemme antavat mahdollisuuden tehdä myös muita kuin sivuilla mainittuja mittauksia.

Laajennamme myös kokoajan mittauslaite ja -palveluvalikoimaamme, joten mikäli mittalaitteillamme mittaus ei onnistu nyt, niin kannattaa tehdä ehdotuksia palvelun mukaan ottamiseksi.
Muita tarjoamiamme palveluja ovat esimerkiksi:
Virta- ja jännitemittaukset
Asennustesterillä tehtävät testaukset
Läpimenovastusten mittaukset
Suurjännite- ja keskijännitejohtojen sähköisten johtosuureiden määrittely ja mittaukset
Maadoitussuunnittelut ja vaarajänniteselvitykset Sähköastek Oy:n kanssa yhteistyössä

Lisätietoa
»Ota yhteyttä ja kysy lisää!