Tämä sivu on tulostettu Mittaustekin sivustolta (www.mittaustek.fi)

Palvelut

Palvelut

Maadoitusimpedanssimittaukset
Suoritamme maadoitusimpedanssin mittaukset niin suppeiden kuin laajojenkin maadoitusten osalta. Maadoitusten tarkastusmittaus suositellaan tehtäväksi vähintään 6 tai 12 vuoden välein.
»Lue lisää maadoitusimpedanssimittauksista
Maanominaisvastusmittaukset
Suoritamme maanominaisvastusmittauksia maastossa. Mittaustuloksia hyödynnetään maadoitussuunnittelun lähtötietoina.
»Lue lisää maanominaisvastusmittauksista
Mittamuuntajien testaukset
Pystymme testaamaan virta- ja jännitemuuntajien muuntosuhteet ja tarkkuusluokat Omicron mittalaitteistollamme.
»Lue lisää mittamuuntajien testauksista
Maadoitusten eheysmittaukset
Suurjännitejärjestelmän maadoitusten eheys on tarkastettava määrävälein. Mikäli maadoitus on tehty yhdellä johtimella mittaus suositellaan tehtäväksi 6 vuoden välein ja kahdella johtimella tehtyjen maadoitusten osalta suositeltu väli on 12 vuotta.
»Lue lisää maadoitusten eheysmittauksista
Sähkö- ja magneettikenttämittaukset
Mittaamme sähkö- ja magneettikenttiä ja teemme kenttätasojen tarkasteluja.
»Lue lisää magneettikenttien mittauksista
Muut palvelut
Mittaustek Oy tarjoaa myös muita sähköteknisiä mittaus- ja asiantuntijapalveluita kuten kosketusjännitteen määrittelyt ja mittaukset sekä laajan maadoitusverkon määrittely, mittaukset ja kunnossapito-ohjelman määrittely.

Mittauksien osalta kannattaa aina kysyä, että onnistuuko haluamanne mittaus, koska monipuoliset mittausvälineemme antavat mahdollisuuden tehdä myös muita kuin sivuilla mainittuja mittauksia.
»Lue lisää muista palveluistamme